fbpx

Інформаційна стаття ТзОВ «IDEALBOX»

 

Інформація про обробку персональних даних

У зв’язку зі ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679
від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних, а також про скасування директиви 95/46/WE» (далі: ЗРЗД), інформуємо Вас про правила обробки Ваших персональних даних і про Ваші права, пов’язані з цим.

 

Хто є Адміністратором персональних даних та Інспектором із захисту даних?

Адміністратором персональних даних є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «IDEALBOX» в особі Голови Правління; номер ІПН: 9512426729 ; номер у Державному судовому реєстрі (KRS): 0000657685 (далі: Адміністратор).

Адміністратор призначив Інспектора з захисту даних пана Dariusz Piesio, e-mail: rodo@safebox24.pl.

 

Які дані ми збираємо та обробляємо?

Ми збираємо та обробляємо інформацію, включно з персональними даними, отриману від Вас у зв’язку зі здійснюваною діяльністю, а також у зв’язку з реалізацією положень законодавства, а саме: ім’я та прізвище, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти, номер ІПН, дані компанії, біометричні дані та інші дані, необхідні для реалізації зазначених цілей згідно з принципом їхньої мінімізації.

 

 З якою метою ми обробляємо Ваші дані?

Ми обробляємо Ваші дані з метою, пов’язаною безпосередньо зі здійснюваною діяльністю, наданими послугами і пропонованими продуктами, реалізацією положень законодавства, а також законними інтересами Адміністратора.

 

На якій підставі ми обробляємо Ваші персональні дані?

Ми обробляємо Ваші персональні дані:

 • на підставі Вашої згоди (ст. 6 абз. 1 літ. а ЗРЗД),
 • у зв’язку зі здійснюваною діяльністю (ст. 6 абз. 1 літ. b ЗРЗД),
 • з метою виконання юридичних зобов’язань, які лежать на Адміністраторі (ст. 6 абз. 1 літ. c ЗРЗД),
 • для захисту Ваших життєво важливих інтересів або іншої фізичної особи (ст. 6 абз. 1 літ. d ЗРЗД),
 • з метою, яка випливає із законних інтересів Адміністратора, пов’язаних з пропонованими товарами і послугами, що надаються (ст. 6 абз. 1, літ. f ЗРЗД).
 • з метою однозначної ідентифікації з Вашого дозволу (ст. 9 абз. 2 літ. а ЗРЗД)

 

Навіщо нам потрібні ваші персональні дані?

Надання даних є добровільним і одночасно необхідною умовою для надання певних послуг. Якщо Ви не подасте свої персональні дані, надання певних послуг або здійснення дій на вашу користь буде неможливим.

Кому передаємо Ваші дані?

У зв’язку зі здійснюваною діяльністю і відповідно до законодавства ми можемо передавати Ваші персональні дані або доручати їхню обробку:

 • особам, які працюють у нас, у рамках їхніх повноважень і в спосіб, який забезпечує захист персональних даних відповідно до положень законодавства.
 • особам, які мають право їх отримувати відповідно до положень законодавства.
 • суб’єктам, які обробляють Ваші дані в наших інтересах (наприклад, особам, які здійснюють послуги на нашу користь, на підставі відповідних договорів, що забезпечують захист персональних даних).

Ваші дані не передаються третім країнам або міжнародним організаціям без Вашої згоди.

 

Як довго ми зберігаємо Ваші дані?

Ми зберігаємо ваші персональні дані протягом періоду, необхідного для цілей, для яких вони були зібрані чи для яких обробляються, в обсязі, необхідному для здійснення діяльності, забезпечення дотримання чинного законодавства або в тій мірі, в якій це необхідно і обґрунтовано законним інтересом Адміністратора.

 

Які Ваші права?

Ви маєте право:

 • на доступ до Ваших даних, змінювати, виправляти, вимагати їхнього видалення і обмеження обробки даних в обсязі, зазначеному в ст. 15, 16 і 17 ЗРЗД,
 • заперечити проти обробки даних в обсязі, визначеному в ст. 21 ЗРЗД,
 • обмежити обробку та відкликати згоду на обробку даних відповідно до ст. 18 ЗРЗД, якщо дані обробляються на підставі Вашої згоди, що не впливає на законність обробки, яку було здійснено на підставі дозволу перед його відкликанням,
 • подати скаргу в компетентний орган нагляду, Голові Управління захисту персональних даних у разі порушення правил обробки персональних даних.

 

Чи ми профілюємо дані?

Ваші особисті дані будуть профілюватися в цілях, пов’язаних із реалізацією договору та положеннями законодавства.

 

До кого можна звернутися з питань обробки персональних даних?

З питань, пов’язаних з обробкою Ваших персональних даних, Ви можете зв’язатися з Адміністратором і Інспектором із захисту даних поштою, відправивши інформацію за адресою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «IDEALBOX» вул. Маршалковска 58; 00 – 545 м. Варшава або через контактну форму: https://safebox24.pl/index.php/kontakt/